Curs universitari d'especialització en TEA

Categoría: Noticias

Per segon any consecutiu la Federación Autismo Madrid, aquest cop en col·laboració amb la UNED, organitza el curs d'especialista, que atorga el Diploma d'Especialització en Intervenció en persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme, títol que estarà emmarcat en el Programa de Postgrau amb estructura modular de la UNED: Trastorn de l'Espectre de l'Autisme i avalat per la Federación Autismo Madrid. Més informació.

Por segundo año consecutivo la Federación Autismo Madrid, esta vez en colaboración con la UNED, organiza el curso de especialista, que otorga el Diploma de Especialización en Intervención en personas con Trastorno del Espectro del Autismo, título que estará enmarcado en el Programa de Postgrado con estructura modular de la UNED: Trastorno del Espectro del Autismo y avalado por la Federación Autismo Madrid.

 

EN REALITAT NO ENTEM L'AUTISME EN NINES, I AQUEST ÉS EL PROBLEMA

Categoría: Noticias

Traducció de l'article  We Don't Really Understand Autism In Girls, And That's A Problem de Carolyn Gregoire publicat a Huffpost Science

Quan parlem d’autisme,  generalment parlem de nins amb autisme. Aquí és on la investigació s'ha centrat durant tots aquests anys, en gran part a causa del fet que els nins superen en nombre a les nines amb autisme en una proporció  de quatre nins per cada nina. Aquest enfocament ens pot haver impedit la identificació de les importants diferències existents entre els sexes quan es tracta d'autisme.

Així  doncs, què passa amb les nines?

Un ampli nou estudi  ha trobat desviacions significatives en l'estructura del cervell i el comportament entre nins i nines amb autisme - una troballa que podria ajudar els metges a identificar i tractar la malaltia en ambdós sexes millor.

"Les nenes amb símptomes d’autisme els manifesten de manera diferent, i això pot portar-les a ser infradiagnosticades o pot fer més difícil per a elles obtenir el tractament més adequat," segons ha declarat del Dr. Vinod Menon, professor de psiquiatria i ciències conductuals de la Facultat de Medicina de Stanford i un dels autors de l'estudi, a The Huffington Post.

La comprensió de les diferències entre els sexes és "realment molt crucial", va afegir Menon.

En concret, les nines tendeixen a mostrar menys comportaments repetitius que els nins.

Els comportaments repetitius i restringits - incloent moviments corporals repetits com ara bressolar-se o aleteig de les mans, un abast limitat d'interessos, i una necessitat de rutines rígides - són una de les principals facetes de l'autisme, juntament amb dèficits socials i de comunicació.

Per a l'estudi, que va ser publicat el dijous a la revista Molecular autisme, els investigadors van analitzar els escàners cerebrals i les dades de diagnòstic de 742 infants a Estats Units (614 nins i 128 nines) entre les edats de 7 i 13, tots amb autisme d'alt funcionament.

Mentre que els nins i les nines van tenir puntuacions similars de coeficient intel·lectual, així com comportaments socials comparables i habilitats de comunicació, els nins van mostrar comportaments significativament més repetitius i restringits que les nines .

Aquestes diferències de comportament semblen arrelar en les diferències estructurals en el cervell. L'anàlisi dels escàners cerebrals van revelar que els nins autistes tenien diferents patrons cerebrals en regions associades amb la funció motora i la planificació de les activitats motores.

Per tant, els nins i les nines amb autisme han de ser diagnosticats i tractats de manera diferent? Possiblement - però primer cal fer més investigació, diu el Dr Paul Wang, cap de la investigació mèdica per al grup de defensa Autism Speaks.

"Tothom que està involucrat - pares, pediatres, psicòlegs escolars - necessita ser sintonitzat per assegurar-se que no estan oblidant l'autisme en les nines", va dir Wang, que no va participar en l'estudi, va dir a HuffPost. "Hem d'assegurar-nos que no estem obviant habilitats socials i de comunicació més subtils que podrien ser autisme".

EN REALIDAD NO ENTEMOS EL AUTISMO EN NIÑAS, I ESTE ES EL PROBLEMA

Cuando hablamos de autismo, generalmente hablamos de niños con autismo.

Aquí es donde la investigación se ha centrado durante todos estos años, en gran parte debido al hecho de que los niños superan en número a las niñas con autismo en una proporción de cuatro niños por cada niña. Este enfoque nos puede haber impedido la identificación de las importantes diferencias existentes entre los sexos cuando se trata de autismo.

Así pues, ¿qué pasa con las niñas?

Un amplio nuevo estudio ha encontrado desviaciones significativas en la estructura del cerebro y el comportamiento entre niños y niñas con autismo - un hallazgo que podría ayudar a los médicos a identificar y tratar la enfermedad en ambos sexos mejor.

"Las niñas con síntomas de autismo los manifiestan de manera diferente, y esto puede llevarlas a ser infradiagnosticadas o puede hacer más difícil para ellas obtener el tratamiento más adecuado," según ha declarado del Dr. Vinod Menon, profesor de psiquiatría y ciencias conductuales de la Facultad de Medicina de Stanford y uno de los autores del estudio, en The Huffington Post.

La comprensión de las diferencias entre los sexos es "realmente muy crucial", añadió Menon.

En concreto, las muñecas tienden a mostrar menos comportamientos repetitivos que los niños.

Los comportamientos repetitivos y restringidos - incluyendo movimientos corporales repetidos tales como mecerse o aleteo de las manos, un alcance limitado de intereses, y una necesidad de rutinas rígidas - son una de las principales facetas del autismo, junto con déficits sociales y de comunicación.

Para el estudio, que fue publicado el jueves en la revista Molecular Autisme, los investigadores analizaron los escáneres cerebrales y los datos de diagnóstico de 742 niños en Estados Unidos (614 niños y 128 niñas) entre las edades de 7 y 13 , todos con autismo de alto funcionamiento.

Mientras que los niños y las niñas tuvieron puntuaciones similares de coeficiente intelectual, así como comportamientos sociales comparables y habilidades de comunicación, los niños mostraron comportamientos significativamente más repetitivos y restringidos que las niñas.

Estas diferencias de comportamiento parecen arraigar en las diferencias estructurales en el cerebro. El análisis de los escáneres cerebrales revelaron que los niños autistas tenían diferentes patrones cerebrales en regiones asociadas con la función motora y la planificación de las actividades motoras.

Por lo tanto, los niños y las niñas con autismo deben ser diagnosticados y tratados de manera diferente? Posiblemente - pero primero hay que hacer más investigación, dice el Dr. Paul Wang, jefe de la investigación médica para el grupo de defensa Autism Speaks.

"Todo el mundo que está involucrado - padres, pediatras, psicólogos escolares - necesita ser sintonizado para asegurarse de que no están olvidando el autismo en las muñecas", dijo Wang, que no participó en el estudio, dijo a HuffPost. "Tenemos que asegurarnos de que no estamos obviando habilidades sociales y de comunicación más sutiles que podrían ser autismo".

 

Gaspar Hauser a les notícies

Categoría: Noticias

Dia 8 d'agost APNAB-Gaspar Hauser va aparèixer a les Notícies del Cap de Setmana d'IB3 televisió. Des d'aquí volem agraïr a la televisió pública el seu suport en la difusió de la tasca que la nostra entitat realitza també durant l'estiu.

Día 8 de agosto APNAB-Gaspar Hauser apareció a las Notícies Cap de Setmana de IB3 televisión. Desde aquí queremos agradecer a la televisión pública su apoyo en la difusión de la labor que nuestra entidad realiza también durante el verano.

 

 

S'ha adjudicat el servei d'UVAI a Gaspar Hauser

Categoría: Noticias

Dia 20 d'agost Conselleria d'Educació, va resoldre, com a conseqüència d'un procediment de licitació obert, adjudicar a la nostra entitat el contracte de serveis per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per atendre a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Día 20 de agosto Conselleria d'Educació, resolvió, como consecuencia de un procedimiento de licitación abierto, adjudicar a nuestra entidad el contrato de servicios para la realización del programa de Unidades Volantes de Atención a la Integración (UVAI) para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a Trastorno del Espectro Autista (TEA).

 

La Presidenta del Govern felicita José Pérez Beites

Categoría: Noticias

Francina Armengol Socias, Presidenta del Govern, ha enviat una carta a José Pérez Beites, el nostre president emèrit,

A la carta la presidenta reconeix la tasca que ha realitzat durant aquests anys i el felicita pel seu recent nomenament com a president emèrit.

Unes afectuoses paraules que des d'aquí volem agrair. 

Francina Armengol Socias, Presidenta del Govern, ha enviado una carta a José Pérez Beites, nuestro presidente emérito,

En la carta a la presidenta reconoce la labor que ha realizado durante estos años y lo felicita por su reciente nombramiento como presidente emérito.

Unas cariñosas palabras que desde aquí queremos agradecer.

carta francina

 

Página 1 de 8

FaLang translation system by Faboba